Jak registrovat doménu a mít vlastní online adresu: detailní průvodce (2024)

Jak registrovat doménu (obrázek článku)

Registrace domény jako začátek vaší online cesty

Každý, kdo někdy pomyslel na příležitost prezentovat se online vlastním webem, zcela jistě řešil jednu ze základních podmínek, a totiž registrovat si vlastní doménu (respektive doménové jméno). Doménu si můžete představit jako vaší online identitu, prostřednictvím které je web nalezitelný mezi ostatními internetovými doménami. Podobně, jako máte adresu trvalého bydliště, prostřednictvím které vás ostatní mohou snadno navštívit, na internetu máte zase doménu v roli online adresy, díky které mohou lidé navštěvovat váš web. Můžeme s nadsázkou říct, že jakmile doménu registrujete, máte vlastně zajištěnou adresu trvalého bydliště pro váš web.

Definice domény

Pro registrování domény je třeba zvolit vhodný název domény. Mějte při tom na paměti jednoduchost a snadnou vyslovitelnost. Zvolte název, který obsahuje pouze písmena, ideálně bez čísel a pomlček. Název by měl být maximálně srozumitelný, a tedy obsahovat jméno vaší firmy nebo jasně popisovat vaši činnost. Snažte se, aby byl krátký, originální a snadno zapamatovatelný. Při dodržení těchto základních pravidel výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že si jméno domény kdokoli snadno zapamatuje. Registrace domény probíhá přes akreditované registrátory, jako je například Wedos, Webglobe a další. Kompletní seznam registrátorů domén je možné najít na stránkách sdružení CZ.NIC, které funguje jako centrální registr domén, a zároveň správce domén, jehož hlavní náplní je provozování registru jmen domén s příponou .cz. Nejprve je potřeba si při výběru jména domény ověřit dostupnost vámi požadovaného názvu. 

Jak ověřit dostupnost domény?

Proces ověření dostupnosti domény na Wedosu je jednoduchý. Nejprve zadáte požadované doménové jméno, posléze spustíte kliknutím na symbol lupy ověření obsazenosti doménového jména napříč koncovkami. Níže uvádíme detailní shrnutí postupu včetně návodného videa:

Nástroj kontroly dostupnosti domén (Wedos)
 • Na adrese Wedos Domény zadáte do vyhledávacího pole vámi požadované jméno, které si chcete objednat: např. mojeprvniwebovka.cz,
 • dále si kliknutím na symbol lupy ověříte, zda je vámi požadovaná doména volná, a tedy zda je k dispozici pro rezervaci/objednání,
 • pokud je doména s danou příponou (např. .cz, .sk apod.) volná k registraci, zobrazí se vedle ní po vyhledání zelené tlačítko, které směřuje k zaregistrování – pokud si doménu chcete objednat, kliknete na něj,
 • následně projdete jednotlivými kroky registrace, kterými dokončíte objednávku,
 • po zaplacení je doména s danou koncovkou (tj. například: mojeprvniwebovka.cz) vaše.

Název domény a pravidla výběru jména domény

Ne nadarmo se proto doporučuje, že pokud vybíráte doménové jméno, mělo by být originální a snadno zapamatovatelné. Při výběru dokonalého názvu vaší domény můžete využít následující tipy:

 • Používejte krátká a zapamatovatelná slova, abyste se vyhnuli překlepům – třeba www.tvujmoment.cz – vzhledem k tomu, že se jedná o smysluplné a osobní slovní spojení Tvůj moment, je vysoká pravděpodobnost, že si ho návštěvníci webu dobře zapamatují a v případě potřeby navštívit web si ho snadno vybaví.
 • Vyhněte se pomlčkám, protože ty znesnadňují zapamatování a psaní. Obecně doporučuji nemít v doméně pomlčku.
 • Buďte jedineční / originální (chcete se přece vyhnout záměně s konkurenčními webovými stránkami nebo problémům s ochrannou známkou).
 • Pokud budujete značku, zvolte si doménu s názvem společnosti nebo jeho variantou.
 • Uvažujte s výhledem do budoucna, protože doménu budete vlastnit dlouhá léta, ne-li desítky let – její výběr by tedy měl být pečlivě zvážený a nemělo by hrozit to, že za rok budete chtít jméno domény vyměnit za jiné. To je proces, který bývá složitý a obecně je lepší jej nepodstupovat, protože zde reálně hrozí, že přijdete o příčky ve vyhledávání apod.

Koncovky domén a vhodnost jejich výběru pro různé účely

Při výběru názvu domény je jednou z nejdůležitějších částí rozhodnutí o vhodné koncovce, která odráží charakter a účel vašeho webu. Různé koncovky mohou mít různý dopad na vnímání vaší online identity uživateli internetu a ve vyhledávačích. U registrátora Wedos můžete pořídit širokou škálu národních i mezinárodních doménových koncovek, které se hodí pro různé typy projektů.

Pokud provozujete lokální obchod nebo službu, může být vhodné zvolit národní doménu, jako je například doména s koncovkou .cz pro Českou republiku. Tato koncovka signalizuje uživatelům, že se jedná o českou společnost, což může být výhodné pro získání důvěry a lepší pozice ve vyhledávačích pro lokální vyhledávání.

Pro mezinárodní působení nebo globální značku můžete pořídit generické koncovky, jako jsou .com, .net nebo .org. Tyto koncovky jsou široce uznávané a snadno zapamatovatelné, což může být klíčové pro dosažení širšího publikum.

Pokud se vaše aktivita zaměřuje na specifickou oblast nebo odvětví, můžete využít specializované koncovky, jako jsou .info pro informační portály, .tech pro technologické firmy nebo .art pro umělecké projekty. Tyto koncovky mohou pomoci lépe definovat váš obor a zároveň zvýšit relevanci a zapamatovatelnost vaší domény.

Zaregistrujte si doménu u registrátora Wedos jednoduše a rychle. Proces registrace je přímočarý: vyberete si název domény, zkontrolujete jeho dostupnost a provedete objednávku. S vhodně zvolenou doménovou koncovkou můžete zvýšit efektivitu své online prezentace a posílit svou pozici na internetu.

Jak registrovat doménu u poskytovatele Wedos

Registrace domény u poskytovatele Wedos je snadný proces, který zahrnuje kroky jako ověření dostupnosti názvu, výběr koncovky, vyplnění registračního formuláře a platbu za registraci. A jak konkrétně na to?

 • Navštivte oficiální stránku poskytovatele WEDOS.
 • Vyhledejte volný název domény pomocí vyhledávacího nástroje na domovské stránce.
 • Pokud je doména volná, přistupte k registračnímu procesu (klikněte na tlačítka Registrovat pro dokončení registračních kroků).
 • Pokračujte v objednávce a zvolte délku registrace domény, kterou lze zaregistrovat minimálně na 1 rok a maximálně na 2–10 let dle zvolené koncovky, jak je uvedeno v základních informacích o registraci domén.
 • Pokud ještě nemáte u WEDOS založený uživatelský účet, bude požadováno jeho vytvoření.
 • Po přihlášení do uživatelského účtu dokončete objednávku a zvolte způsob platby za registrační poplatek.
 • Po zaplacení bude doména zaregistrována a připravena k použití

Domény versus hosting a jak spolu vzájemně souvisí

Registrace domény je klíčový krok k zajištění vaší online identity, avšak doména bez hostingu není plně funkční. Hostingové služby poskytují místo pro uložení obsahu vašich webových stránek a umožňují jeho přístupnost na internetu. Jinými slovy, uložení obsahu webu zajišťují servery, které slouží jako úložiště obsahu webových stránek. Spolupráce mezi doménou a hostingem je tedy nezbytná pro správné fungování webových stránek. Při výběru hostingové služby je dobré zohlednit požadavky vašich stránek a zajistit dostatečný prostor a výkon pro správný chod.

Definice webhostingu

Registrace domény s více koncovkami jako ochrana jména / značky

V závislosti na vašich potřebách a strategii je možné registrovat doménu s různými koncovkami jako ochranu vaší značky nebo jména. Mít více variant domény s různými koncovkami (např. .com, .net, .org) zajistí, že vaše jméno bude chráněno před zneužitím nebo konkurencí. Registrace více koncovek umožňuje rozšíření vaší online přítomnosti a zajištění konzistence identity napříč různými platformami a typy domén.

Často kladené otázky na téma webu na vlastní doméně

Jak zaregistrovat doménu?

Registraci domény provádí konkrétní registrátor, přes kterého si doménu můžete snadno a rychle zajistit. Následně je potřeba ověřit dostupnost zvoleného názvu domény a případně pokračovat s registrací.

Jak ověřit dostupnost názvu domény?

Pro ověření dostupnosti názvu domény můžete použít online nástroje nebo se obrátit přímo na konkrétního registrátora, který pomůže doménu zaregistrovat. Můžete také nahlédnout do seznamu registrátorů, který provozuje správce domény CZ.NIC a kde si stačí vybrat příslušného registrátora, u kterého registraci provedete.

Jak vybrat vhodný název domény?

Při výběru názvu domény je důležité zvolit název, který co nejlépe reprezentuje obsah vašich stránek nebo služeb a je snadno zapamatovatelný pro uživatele. Dalšími faktory mohou být třeba počet znaků, originalita, zvážení názvu bez pomlček ad.

Co je to doména nejvyšší úrovně?

Doménu nejvyšší úrovně, resp. doménu nejvyššího řádu představuje poslední část doménového názvu, například .com, .cz, .net atd. Jedná se tedy o doménové koncovky.

Publikováno: 9. 5. 2024, naposledy aktualizováno: 12. 5. 2024